Огромна мистериозна черна котка беше отново забелязана в Обединеното кралство, този път в района на Барнби Дън, село в графство Йоркшир. Свидетели на незнайно откъде появилото се смразяващо същество се оказали двама местни жители - госпожа Лора Пейдж и нейния племенник. Докато се разхождали видели животното да пресича мост, съобщи вестник „Йоркшир Поуст". Лора каза, че не е успяла да направи снимка на звяра, но местни жители разкрили, че тя не е първата, която е виждала това чудовище в района.

Лора споделя: „Мина през мост, видяхме го само за пет секунди”.

Това е поредното наблюдение на голямата черна котка, след като преди това тя беше видяна и в други райони на Йоркшир. Миналия февруари странното същество беше забелязано на поле близо до Селби.

Стив Уестън, който живее в този град, се прибирал от работа, когато забелязал голяма черна фигура, бродеща от другата страна на полето.

„Никога не съм се сблъсквал с нещо подобно нещо през живота си. Беше много странно", казва той тогава и добавя - Когато го видях, си помислих какво е това, по дяволите?“.

Стив посочва, че животното е било „прекалено голямо“, за да е куче, и отбелязва, че начина му на движение не бил подобен на нито едно животно, за което е знаел и виждал в района дотогава.

„Изглеждаше необяснимо огромно и много мускулесто”, добавя Стив.

А през 2016 г. мистериозно животно беше забелязано да обикаля полетата на град Райдейл.

Полицията на Северен Йоркшир потвърди през 2010 г., че откритите доказателства предполагат, че е възможно подобно на пантера същество да е отговорно за атака срещу овца близо до Рейвънсуърт. От овцата останал само нейният скелет. Плътта била одрана от останките на жертвата.

Джон Уилбър, служител, занимаващ се със селските престъпления в полицията в Северен Йоркшир, казал по това време: „Доказателствата изглежда отговарят на евентуално нападение на голяма котка”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.