171 са новите случаи на на коронавирус, потвърдени за последното денонощие. Най-много те са във Варна – 33, София – 31 и Благоевград – 23. Изследвани са 5 108 проби. Това показват данните от Националния информационен портал към полунощ.

Броят на активните случаи намалява на 4 932 при излекувани 325 за денонощието.

В болница се лекуват 834, от които 63 са в интензивни отделения.

За изминалите 24 часа са починали 11 души, с което общият брой нараства на 482.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.