От Сдружение "Аз Вярвам и Помагам" канят всеки който желае да участва в благотворително събитие, което ще се проведе на 08.10.2022г (събота) от 09:00ч до 14:00ч пред Катедрален храм "Св. Успение Богородично" във Варна.

Ще се събират капачки и стотинки.

- Капачките трябва да бъдат предадени в торби, чували или кашони, но НЕ и в туби;
- По време на събитието ще се събират и стотинки от 0,01 лв., 0,02 лв., 0,05 лв., 0,10 лв., 0,20 лв., 0,50 лв., 1 лв. и 2 лв.;

- Стотинките НЕ трябва да бъдат сортирани по номинална стойност и може да бъдат в обща торбичка, буркан или друг здрав съд;

- Капачките и стотинките трябва да се предадат ОТДЕЛНО едно от друго;

- По време на събитието ще има благотворителен дарителски базар на който ще се предлагат рекламни материали (чаши, тениски, магнити, ключодържатели, ароматизатори и други) с логото на кампанията в помощ за събирането на повече средства;


Организаторите отново апелират:

Помогнете на нас, защото ние помагаме на другите!

Припомняме Ви, че благотворителна кампания "Аз Вярвам и Помагам" е първата в България в помощ на недоносените бебета, която през 2015 г. бе създадена тук в град Варна с цел да се събират капачки за рециклиране, а със събраните средства да се закупуват медицински апаратури в помощ на недоносените бебета в отделенията по неонатология и за 7 години събрахме над 219 тона капачки и дарихме 22 медицински апаратури.
 

 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.