Пореден случай на блъснат пешеходец, който е пресичал пътното платно на необозначено място, бе регистриран във Варна. От полицията съобщиха, че около 21:30 ч., на бул. „Княз Борис I“, в района на спирка спирка „Акациите“, 67-годишен шофьор блъска пешеходец, пресичащ пътното платно на необозначено място.

Вследствие на инцидента 40-годишният пешеходец получава фрактура на ръка и контузии по тялото.

Настанен е в болница без опасност за живота.

По случая е образувано е досъдебно производство.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.