Областният управител на Варненска област Стоян Пасев обяви ново решение на щаба, според което се отменя вчерашната заповед за забрана на сценични прояви, както и посещения в галерии и музеи на територията на областта заради повишената заболеваемост и намаляването на леглата в здравните заведения за лечение на болни от коронавирус.

Той обясни, е след вчерашното решение е започнала кампания на политизиране на ситуацията, особено що се отнася до отбелязването на 100-годишнината на Драматичен театър "Стоян Бъчваров" и затова той призовава на събитието да присъстват както е според заповедта на министистерството на здравеопазването само 120 души.

Стоян Пасев поясни още, че продължават масираните проверки в заведения, молове, зали за танци от инспектори от РЗИ и другите ангажирани институции ще бъдат налагани сериозни глоби,ако ограниченията не се спазват, съобщава Радио Варна.

За съжаление, посочи областният управител, броят на болните се увеличава, само 10 са свободните легла в интензивните отделения,

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.