15 културни дейци и общественици награждава Министерството на културата. Отличията са за принос към развитието и популяризирането на българската култура в месеца на народните будители.

На отличените ще бъдат връчени наградите на Министерството на културата „Златен век“ (огърлие и звезда), „Печат на Цар Симеон Велики“ и грамоти за принос към развитието и популяризирането на българската култура.

Сред призьорите са актрисата Искра Радева, филмовият режисьор доц. Маргарит Николов, проф. Надежда Драгова – литературовед и езиковед, Теодора Стефанова – прима балерина на балет „Арабеск“.

За значим принос в международното културно сътрудничество награда ще получи и посланика на Италия у нас Стефано Балди.

Отличията ще бъдат връчени индивидуално и по график заради Covid пандемията, съобщава БНР.

Пълен списък на наградените:

Грамота и почетен знак „Златен век“ – огърлие:

Искра Радева – актриса;

доц. Маргарит Николов – филмов режисьор;

д.н. Петър Кърджилов – изследовател на българското кино;

арх. Богоя Сапунджиев – художник-постановчик на редица български филми;

проф. Анастас Славчев – музикален изпълнител, педагог и общественик;

проф. Надежда Драгова – литературовед и езиковед.

 

С грамота и почетен знак „Златен век“ – звезда:

Стойо Вартоломеев – литературен критик и издател;

Константин Занков – оператор;

Иван Александров – зам.-директор на РБ във Велико Търново, общественик;

Венелин Терзиев – преподавател и общественик;

Теодора Стефанова – прима балерина на балет „Арабеск“;

Любомир Русанов – поет.

 

С грамота и почетен знак „Печат на Цар Симеон Велики“ – сребърен:

проф. д-р Стефка Петкова – архивист и преподавател;

доц. д-р Марияна Пискова – архивист и преподавател.

С грамота и почетен знак „Златен век“ – звезда:

За значим принос в международното културно сътрудничество между Република България и Република Италия - Н. Пр. г-н Стефано Балди – извънреден и пълномощен посланик на Р. Италия в България.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.