Общопрактикуващи лекари и екипът на варненската Регионална здравна инспекция получиха грамоти днес за постигнати резултати и съпричастност към националната имунизационна кампания, съобщава Радио Варна.

Грамотите от името на министъра на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров им бяха връчени на кратка церемония в Областна администрация-Варна.

Грамотите получиха Д-р Николай Христов и д-р Янко Панделиев, от името на наградената групова практика за първична медицинска помощ Алма медика. Двамата признаха, че ваксинацията върви трудно, с индивидуално убеждаване и че на този етап броят на получилите ваксина е нисък.

Грамотата за екипа на РЗИ - Варна получи директорът на инспекцията д-р Дочка Михайлова, която подчерта, че екипа й води „ежедневна борба”.

„Имаме надежда, следвайки вашия добър пример”, каза областният управител Марио Смърков в поздрава си към медиците.

„Благодаря на екипа за ежедневната борба, която води с пандемията и най-вече на ваксинационния екип, затова че създаде организация за ежедневна работа, вкл. в събота и неделя и по поразниците. Затова, че полага и много усилия, пак ще употребя думата борба и с хората, които са настроени негативно срещу ваксините. Желая им да са здрави и по-скоро да свърши пандемията, каза директорът на РЗИ - Варна д-р Дочка Михайлова.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.