Тимът на МФК "Спартак- Варна" беше избран за "Отбор на годината" във Варна за 2020 г и получиха специален приз от община Варна.

Главният треньор и мениджър на тима по плажен футбол МФК "Спартак -Варна" Симеон Христов сподели, че отборът вече води подготовка и този приз е много задължаващ за отбора. От там вече мислят за бюджета на клуба, който ще отвърже ръцете им и за селекция. Очакват и тази година да бъде силна и успешна за тях, съобщава Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.