Снимка: ЕПА/БГНЕС

По всяка вероятност футболните мачове на Острова ще бъдат отложени в идните дни, включително поредният кръг във Висшата лига по футбол, предупреждават "Дейли Мейл" и "Гардиън".

Петък е обявен за ден на траур и за всички спортни събития в страната, информира БНР. Причината е в траура във връзка с кончината на кралица Елизабет II.

Очаква се официално съобщение по този повод по-късно днес, уточнява БНР.

Кралица Елизабет II бе на престола 70 години и бе най-дълго управлявалият монарх в нашето време.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.