Традиционният международен турнир за подрастващи по тенис на маса „Млади надежди“ ще се проведе за 33-ти път във Варна. Събитието се откриват утре, 9 септември, от 9 ч. в зала 20 на Двореца на културата и спорта и ще продължи до 11 септември. Организатори са спортен клуб по тенис на маса „Комфорт“ със съдействието на Община Варна и ДКС.

Надпреварата при кадетите и кадетките до 15 години и мини кадетите до 13 години започва в петък от 10 часа. В нея ще участват таланти от Одеса, Кишинев, Варна, София, Русе, Шумен, Плевен, и други български градове. По време на турнира официално ще бъде отбелязана и 90-та годишнина на тениса на маса в България, като Варна е един от първите градове, в които започва да развива този спорт, посочват от дирекция „Спорт“ към Община Варна.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.