На 3 август, вторник от 18:30 часа, в арт салона на Радио Варна на бул. Приморски № 22 в град Варна, ще бъде открита изложбата "Да извадиш от забвение", която ще представи творби на именития български художник Иван Иванов - Иванич (1879 – 1966). Куратор на изложбата е професор Аксиния Джурова.

Във вечерта на вернисажа ще се потопите в света на френската музика с Парижки джаз и френски шансони от репертоара на Michel Legrand, Charles Trenet, Cole Porter, Edith Piaf, Charles Aznavour и други, изпълнени от прекрасната пианистка Barbara Arnould (Барбара Арну).

Входът е свободен!

Организатор на събитието е френско-българската асоциация за култура "АРТАВЕНИР". Изложбата беше представена за първи път в София, през есента на 2019 г.

„Обичам с необикновена сила изкуството...", така завършва автобиографията си Иван Иванов - Иванич.

Художникът Иван Иванов - Иванич е роден през 1879 г. в град Видин. Учил е в Държавното художествено рисувално училище в класа на проф. Иван Мърквичка. След това заминава за Букурещ, където завършва Академията по изкуствата.

За Иван Иванов може да се каже, че е от поколението на „строителите на нова България". Младостта му минава в тревожните години на случващото се в края на XIX и началото на ХХ век. Това е времето, в което под крилото на проф. Мърквичка се формират първите поколения български художници. Но той е и от така нареченото „фронтово поколение", минало през трите войни – Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война, отразило бойните действия в акварели, рисунки и масло.

През 1919 г. е сред основателите на Дружеството на независимите художници. Бил е негов секретар и председател. Участвал е активно в живота на Дружеството и в художествените изложби в България. Излагал е заедно с най-прочутите художници. Последното му известно участие в изложба е през 1946 г.

Характерни за творчеството на Иван Иванов са битовите композиции и пейзажите. Любима тема са му били пазарите, с тяхната пъстрота и колоритни образи. Творбите му носят народния дух и националната ни самобитност. С еднакво майсторство той създава монументални сцени, запечатали стотици динамични образи по пазари и кръстопътища, и нежни акварели с пътеписно звучене.

Макар според личните му автобиографични спомени през 1948 г. да е удостоен с народна пенсия – за заслуги като културен деец, той е сред репресираните след 1944 г. Неговите творби отсъстват от депата на държавните галерии, официалните каталози, големите енциклопедии за изкуство. Умира през 1966 г. в София.

Колекцията, представена в Арт салона на „Радио Варна" във Варна, е предоставена от наследниците на художника. Тя е една прецизна извадка от запазеното до днес впечатляващо изкуство на един от учениците на Иван Мърквичка и същевременно желание да бъде извадено от забвение неговото творчество, до скоро достъпно предимно за частни колекции и специалисти.

Асоциацията за култура „АРТАВЕНИР" работи много активно в сферата на културния обмен между България и Франция и съдейства максимално за популяризирането на българската култура във Франция в сътрудничество с френски и български институции.

Създадена през 2018 г. от българи и французи, организацията вече има в историята си две изложби в Париж и София, представяне на шест български и френски театрални представления в сърцето на Френската столица, в това число два гастрола на Народен театър „Иван Вазов", три оперни концерта в Париж и София и „Дни на българската книга" в Париж и Лил.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.