Изложба, посветена на 120 години от рождението на проф. Тодор Боров, е експонирана от днес в изложбеното фоайе на на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна.

На 30 януари тази година се навършиха 120 години от рождението на проф. Тодор Боров (30 януари 1901 г. - 27 май 1993 г.), който през 1985 г. се намеси категорично в спасяването на авторството на Яна Язова за неиздадения й роман "Левски". Негов е и предговорът към първото издание на романа от 1987 г.

Проф. Тодор Боров е създател на модерната българска библиография, основател е на Българския библиографски институт "Елин Пелин", директор на Народната библиотека "Кирил и Методий", построил сегашната й сграда. За света на литературата е открит от проф. Александър Балабанов и е включен в кръга "Развигор". Той е баща на световноизвестния литературовед Цветан Тодоров и на акад. Иван Тодоров.

В негова чест Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна организира изложба “120 години от рождението на Тодор Боров”, съобщава "Moreto.net".

Експозицията включва знакови трудове на проф. Тодор Боров от фондовете на библиотеката, документални пана със снимки и текстове, както и информация за времето, когато е бил хоноруван доцент в Висшето търговско училище във Варна.

Изложбата може да бъде посетена от 01.02.2021 г. в Изложбеното фоайе на РБ „Пенчо Славейков” – Варна на адрес бул. Сливница №34.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.