Фотографска изложба с изгреви от варненския бряг ще бъде открита днес, 1-ви юли от 17 ч. в изложбеното фоайе на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” във Варна. Експозицията е под надслов „Добро утро с Емил Йовев”. Авторът е варненец, бивш състезател по колоездене - олимпийска надежда от игрите в Мюнхен през 1972 г., и настоящ велосипедист и любител-фотограф.

В продължение на седем години той всяка сутрин пожелава „Добро утро” на приятелите си в социалните мрежи със снимка от изгрева над града, направени от варненския бряг без значение през кой сезон, какво е времето навън и колко часа изгрява слънцето. Това ще е първата му изложба, съобщават от Р Б „Пенчо Славейков“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.