29-ият Международен театрален фестивал „Варненско лято“ ще се проведе в морската столица по изключение между 30 юни и 12 юли. Откриването му ще отбележи 100-годишнината на Драматичния театър „Стоян Бъчваров“ – Варна със спектакъла „100“.

Той е създаден по повода от режисьора Боян Иванов с трупата на театъра. Той изгражда богата палитра от ситуации, персонажи и гледни точки, които с чувство за хумор и самоирония се занимават с връзката на човека с театралното изкуство. Спектакълът е на 30 юни от 19 ч. на сцената на театъра.

Юбилеят е тема и на специалната кръгла маса „100 години Драматичен театър – Варна“ на 1 юли от 11 ч. в Градската галерия „Борис Георгиев“. Нейни модератори са театроведите Камелия Николова и Николай Йорданов, а изтъкнати актьори на варненския театър от различни поколения, режисьори и театрални критици ще споделят своите спомени, впечатления и разсъждения за развитието на един от най-големите театри в страната и водеща сцена във Варна.

Кръглата маса ще се проведе заобиколена от ретроспективната изложба на дългогодишния сценограф на театъра Тодор Игнатов „В паралелни светове“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.