Откриха труп на мъж в "Златни пясъци". Към момента е известно, че тялото е на чужденец, който по всяка вероятност е бил турист, съобщава NOVA TV.

Сигналът е бил подаден около 6:30 ч. във вторник сутринта, съобщиха от полицията.

Прокуратурата работи по случая. Образувано е досъдебно производство.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.