Новата тактилна пътека в Специалното училище за ученици с нарушено зрение „Проф.д-р Иван Шишманов“ във Варна е готова. Това съобщи директорът на училището Жулиета Петкова. Пътеката е изградена през май миналата година, като само преди дни бе монтирана и перголата.

Тя е обградена с ароматни растения и храсти, като идеята е учениците да се ориентират по ароматите. Сетивното изследване е от решаващо значение за зрително затруднените деца.

Те трябва да започнат формирането на уменията си за обследване на средата възможно най-рано. Ако нямат изградената необходима основа за това, ще имат пропуски както в процеса на обучение, така и в практическите дейности.

Развитието на сетивния опит чудесно се овладява чрез забавление, разхождайки се по тактилната пътека. - Тя помага да се изградят нови нервни връзки в мозъка, насърчава развитието на моторните умения, подобрява мускулното развитие и стимулира тактилността.

Движейки се по нея децата укрепват вестибуларния апарат, координацията на движенията и чувството за баланс, регулират се емоциите им и повишава концентрацията.Така се подобрява самочувствието на всеки преминал през нея и увеличава способността за учене и готовността за реакция.

Движението по тактилната пътека, която е с дължина от 9 метра, помага на децата да се адаптират към новата среда чрез игра, допълва Жулиета Петкова.

В началото се започва с по-малко участъци, което дава възможност за по-добра адаптираност на децата. Преминаване през лочки, павета, за да се достигне до тези, които са по-голямо предизвикателство при придвижване – морски камък, дървени пънчета и чакъл, като се завършва отново с по-натуралните – пясък и почва. Децата с любопитство ще правят разлика между текстурите.

Използвайки краката си ще съотнасят различни форми, ще могат да определят, кой е любимият им материал и как те го усещат. Учениците могат да определят колко мек е пясъка, каква е разликата с ходенето по дървените пънчета или паветата и как камъните събират слънчевата топлина.

Цялата дължина на сензорното приключение е 50 метра и способства децата да докосват, миришат и обследват средата с най-малко напрежение. По този начин децата ще имат възможност за развитие на своята самостоятелност и независимост в заобикалящия ги свят, допълва “Днес+”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.