В Пазарджик откриха паметник на именития български художник Никола Манев. Шестметровият монумент е дело на скулптора професор Георги Чапкънов. Идеята за паметника на Никола Манев е на председателя на Общинския съвет адв. Хари Харалампиев, който е и председател на Фондация „Никола Манев“.

"Както е известно, големият български художник Никола Манев е роден в Пазарджик. Преди две години той стана почетен гражданин на града. Той подари 30 великолепни платна на община Пазарджик. Неговата единствена молба беше тази галерия да бъде вечно отворена и на специално място. Изпълнихме волята на Манев. Той е гражданин на света. Той е познат навсякъде, той е покорител на светлината. За мен Манев бе един от най-артистичните и най-щедрите български художници".

Монтирането на мемориала в централната част на града е по волята на сина на Никола Манев, Александър Манев, финансовата подкрепа е на инж. Емил Йончев.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.