По традиция Спортното училище „Георги Бенковски“ дава начало на новата учебна година във Варна, тъй като първи започват учебните занятия. Заради епидемиологичните мерки, и за да няма струпване, графикът на учениците ще бъде различен. 5 и 6-и клас ще открият учебната година в двора, а по – големите в класните стаи.

Сред гостите на първия учебен ден бяха Анелия Синабова - регионален експерт на Министерството на младежта и спорта, Минко Христов шеф на ДКС, Кристиян Димитров – директор на „Дирекция спорт“ в община Варна.

Традиционно, в двора на училището беше издигнат националния трибагреник. Тази година честта  да издигне националния флаг имаше световният шампион по вдигане на тежести за кадети Стефчо Христов, съобщи "Днес+".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.