От понеделник дамите в Девня, могат да поддържат форма в новия фитнес, който е само за жени. Това е третата общинска зала за свободни тренировки, която откриваме в града, съобщава кметът на общината Свилен Шитов.

В социалните мрежи той уточни, че залата е оборудвана с всичко необходимо за кардио, силови или аеробни упражнения. Фитнесът се намира в Центъра за личностно развитие и предлага отлична обстановка.

По време на официалното откриване кметът се постара да представи повечето от уредите, като за кратко дори влезе в ролята на фитнес инструктор.

"Като спортист съм убеден, че постоянството води до резултати, затова съм сигурен, че новата придобивка ще е много посещавана, обобщи кметът Шитов.

Фитнесът ще е с работно време от 09.00 до 21.00 часа, 6 дни седмично.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.