Успешна операция срещу производството на неистински парични знаци - евро и долари, реализираха екипи на МВР и СГП в столицата, съобщи главния прокурор Иван Гешев.

По време на брифинг стана ясно, че печатането на пари се е извършвало във висше учебно заведение в София. Печатарската машина е открита в помещение тип хале.

Печатната машина е запечатана. Иззети са фотоплаки с изображения на еврови банкноти, акцизни бандероли, свидетелство за МПС и листа с изображение на осигурителна нишка на 50 евро. Няма данни ръководството на университета да е знаело за извършващите се незаконни действия.

Задържани за до 72 часа са две лица – мъж и жена, без криминални прояви до момента, съобщава "Moreto.net".

„Задържани са 4 млн. долара и 3 600 000 евро. Това е една от най-големите намирани суми. Сериозна работа, поздравления”, заяви главният прокурор Иван Гешев на среща с органите на МВР и СГП.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.