Снимка: NOVA TV

Край бреговете на Израел бяха открити останките от древен търговски кораб, вероятно пренасял стоки от Запад след ислямското завладяване на Светите земи. 25-метровият кораб е бил изработен от елхово и орехово дърво и е учудващо добре запазен въпреки потъването си преди 1200 години, съобщава NOVA TV.

Според екипа от подводни археолози, които извършват проучването, това е най-големият плавателен съд от този период, откриван някога. Той е свидетелство, че търговията се е развивала и е процъфтявала въпреки разделението на религиозен принцип, което настъпва в региона по това време.

Сред останките са открити и амфори, чието съдържание е учудващо добре запазено. Предполага се, че стоките са от Кипър, Египет и дори от бреговете на Северна Америка.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.