На 95-годишна възраст почина проф. Стефан Стоилов, макроикономист, бивш министър на икономическите реформи, народен представител от БСП в 7-то Велико Народно събрание, 36-то, 37-то и 38 -то Народно събрание, дългогодишен заместник-директор на Икономическия институт на БАН. Това съобщи д-р Диана Андреева-Попйорданова, директор на Обсерваторията по икономика на културата и преподавател в Катедра "Медии и обществени комуникации" на УНСС, цитирана от БТА.

Опелото ще се състои на 18 юни от 12:00 ч. в храм "Св. София".

Проф. Стефан Стоилов е роден на 10 ноември 1928 г., показва справка на отдел "Справочна" на БТА. През 1951 г. завършва Висшия икономически институт в София (дн. УНСС). От 1959 г. в продължение на 30 години работи в Икономическия институт при Българската академия на науките, в който е старши научен сътрудник и директор през 1973 г. От 1967 г. до 1971 г. работи в Секретариата на Съвета за иономическа взаимопомощ (СИВ) в Москва. От 1971 г. до 1973 г. проф. Стефан Стоилов работи в Института за социалистическа икономическа интеграция при Министерския съвет.

От 8 февруари до 21 септември 1990 г. проф. Стоилов е министър без портфейл по проблемите на икономическата реформа в първото правителство на Андрей Луканов. Бил е депутат в Осмото Велико народно събрание (1990-1991 г.) и от 36-ото до 38-ото Народно събрание (1991- 2001 г.).

Проф. Стефан Стоилов е автор на научна икономическа литература.

Поклон пред светлата му памет!

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.