Бившият министър на отбраната на САЩ Доналд Ръмсфелд почина на 88 години, съобщи Нова. Политикът бе министър на отбраната при президента Джералд Форд и президента Джордж У. Буш по време на войната в Ирак.

Семейството му излезе със съобщение в социалните мрежи, в което изразяват увереността си, че Доналд Ръмсфелд ще бъде запомнен от историята с шест десетилетия работа в полза на обществото и страната, но близките му никога няма да забравят безкрайната му любов към неговата съпруга Джойс, семейството и приятелите, както и изпълнения с почтеност живот, посветен на родината, съобщава "standartnews.com".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.