Епископ Датев Хагопян Архиерей на Арменската епархия в Румъния Архиерейски наместник на Арменската епархия в България

Категорично осъждаме започването на мащабните военни действия на азербайджанските въоръжени сили рано сутринта на 27 септември по границите на Република Арцах и Република Армения.
За пореден път азербайджанските власти предприемат авантюра, нарушавайки всички възможни международни норми за правата на човека, обстрелвайки мирни селища, включително столицата на републиката Арцах, Степанакерт.
Както и преди, така и сега славната, победоносна арменска армия блестящо изпълнява задачите си, отблъсквайки отново и отново врага, причинявайки многобройни човешки и материални загуби. За съжаление, следствие авантюризма и провокативните действия на азербайджанската страна, арменската страна понесе човешки загуби, включително и сред цивилното население.
Ние не само категорично осъждаме агресията на азербайджанската страна и войнствените антиарменски изявления, но така също призоваваме духовните, политическите, държавните и дипломатическите представители на Румъния, България и Европа да реагират и да осъдят Азербайджан и подкрепящите турските власти за предприетите военни действия, насочени срещу арменския народ, срещу Армения и Арцах.
В резултат на своята недалновидна политика военно-политическото ръководство на Азербайджан се оказа в задънена улица и сега предприема авантюристични, неуравновесѐни стъпки, за които ще отговаря пред собствените си народ.
Азербайджанската страна, както в миналото, така и сега, умишлено взема за прицел обекти на гражданската инфраструктура и мирното население, което е недопустимо. Всяко агресивно действие срещу сигурността на цивилното население на Република Армения ще получи адекватен отговор, пълната отговорност за което носи азербайджанската страна.
Призоваваме всички арменци да се обединят, да се превърнат в единен юмрук, за да дадат съкрушителен ответен удар на врага.
Цялата диаспора, арменците по целия свят, са готови да заминат за Родината, за да се бият срещу врага с оръжие в ръце. В случай на нужда румънските и българските арменци, в това число духовници и миряни, нашите смели, патриотично настроени младежи са готови да заминат заедно на фронта, за да се бият срещу дръзкия враг.
Като цивилизована нация Ние сме против всяка агресия и военно решение на какъвто и да е проблем, ето защо призоваваме международната общност да сдържи агресията на Азербайджан, да реагира решително и да изведе проблема на масата за преговори.
Отправяме молитва за душите на нашите мъченически герои, молим за утехата на Светия Дух на техните семейства. В същото време отправяме Нашите молитви към Бог за бързото възстановяване на всички ранени.
Нека Бог запази в мир и несломимост Армения и Арцах, арменския народ, смелите войници и командири на славната арменска армия.

Епископ Датев Хагопян
Архиерей на Арменската епархия в Румъния
Архиерейски наместник на Арменската епархия в България

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.