В края на месец август, в град Бяла, се проведе Републиканско първенство по плажен волейбол за служители на МВР.


Основни организатори на мероприятието бяха Спортната асоциация на МВР и Община Бяла. В надпреварата взеха участие 12 мъжки и 4 дамски двойки от ГДГП, ГДНП, СДВР, ОДМВР – Варна, ОДМВР – Русе,РДПБЗН – Бургас, РДПБЗН – Варна и РДПБЗН – Монтана.
Турнирът беше открит от директора на РДПБЗН – Варна комисар Тихомир Тотев и кмета на Община Бяла – г-н Пеньо Ненов.

При мъжете, след зрелищен финал първото място защитиха Милен Стоянов и Калоян Канев от РДПБЗН – Варна. Техни достойни опоненти бяха представителите на ОДМВР – Варна Диян Любомиров и Тихомир Пелов. В битката за бронза отново Христо Христов и Радослав Пенев от РДПБЗН – Варна надделяха над Андрей Николов и Никола Ковачевски от РДПБЗН – Бургас.
При жените първото място беше спечелено от двойката Мая Томова и Деница Петкова от ОД на МВР - Варна.

На тържествена церемония бяха връчени наградите от кмета на община Бяла г-н Ненов.
Благодарение на отличната организация, създадена от домакините, всички участници станаха съпричастни на едно спортно мероприятие, превърнало се в празник на приятелство и колегиалните отношения, съобщиха от ОД на МВР във Варна

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.