На 10 март се отбелязват 78 години от спасяването на българските евреи. Това е ден, в който скланяме глави в памет на жертвите на жестокия геноцид над 6 милиона евреи и отдаваме почит към онези наши предци, помогнали за спасяването на 50 хиляди човешки живота.

На днешната дата през 1943 година, благодарение на обединението на политици, духовници, общественици и граждани, България спасява 50 хиляди свои жители от еврейски произход от депортиране в нацистките лагери на смъртта.

Председателят на Регионалната организация на евреите във Варна „Шалом” Олег Калдерон каза, че въпреки пандемията, от варненската организация са предвидили две събития по случай 10 март.

Ще се проведе открит урок за учениците от Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов”. Ще бъде излъчен и кратък филм с разкази на живи съвременници на Холкоста.

От 16:30 часа ще се състои и поклонение пред Паметника на благодарността в градинката на Археологическия музей, съобщава Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.