Тракийско дружество “Капитан Петко Войвода“- Варна кани всички граждани на Общоградско поклонение по повод 121 години от кончината на Капитан Петко войвода днес 7 февруари.

От 11:00 до 12:00 ч. ще бъдат поднесени венци и цветя на гроба на Войводата в старите Варненски гробища.

За живота му във Варна:

В края на Руско-турската война Капитан Петко войвода гостува в Русия на ген.Скобелев - по негова покана. Там генералът го представя ня император Александър II, като императорът му дава още веднъж званието капитан за участието във войната и го награждава с Георгиевски кръст за храброст му подарява имение в Киевска губерния.

Около година се повъртял в губернията, след което я продал и се върнал в България. Но когато стъпил на българска земя, не му позволили да продължи към целта му - Източна Румелия, затова остава за малко уж във Варна

Самият той се определя като "заточеник във Варна"

През 1892 г. бива заподозрян, че развива антистамболовистка дейност и готви покушение срещу министър-председателя. Бива арестуван и изтезаван лично от варненския градоначалник в подземията на Римската кула.

Не е бил изкаран пред съд и без присъда е заточен в стария турски участък до Римската кула до 1894 г. След като излиза, става учредител и член на настоятелството на тракийското дружество "Странджа", което 56 години след смъртта му ще изпрати искане за създаване на паметник в негова чест.

Във Варна живее 20 години, ръководи дружеството до последните си дни. На 7 февруари 1900 г на 55-годишна възраст почива от рак на стомаха. Погребват го в старите варненски гробища, съобщава "Moreto.net".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.