"Радвам се, че за поредна година спазихме традицията и се събрахме заедно да отбележим Сирни Заговезни. Благодаря на всички, които се включиха в празника, който организирахме на поляната на ул. "Дунав" в квартал "Девня 2". Това отбеляза късно снощи кметът на община Девня Смилен Шитов в фейсбук профила си.

И добави: С много музика, кръшни хора и положителни емоции успяхме да почетем този специален за всеки от нас ден. Днес искаме и даваме прошка. Това е едно човешко качество, което всички трябва да развиваме. Спазвайки традицията за прескачането на огъня за Сирни Заговезни, нека прогоним злото надалеч. От все сърце Ви желая здраве и благополучие през годината!

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.