Кметът на град Дългопол Георги Киров отбеляза в социалните мрежи, че и тази година подобаващо бе отбелязана годишнината от обявяването на Дългопол за град, макар и при спазване на мерките за безопасност при коронавирусната пандемия. Така Дългопол стана на 51 години.

“Открихме новото футболно игрище с приятелска среща между детските отбори на ФК “Камчиец” гр. Дългопол и ФК “Атлетик” гр. Провадия, поясни Георги Киров. - След много футболни емоции, срещата завърши 6:0 с победа за футболните надежди на Дългопол!

Концертната ни програма започна с фолклорни ритми в изпълнение на Йоана Добрева, Алисия Кръстева и танцовите състави на КНТ “Ритми” и КНТ “Ченгенско хорце”, които подгряха публиката.

За гост на сцената дойде звездата ни от Кипър -Аристос Константину!
Гръцки и български песни изпълнени от Аристос и бенда му вдигнаха публиката на крака и изпълниха площада с танци и много аплодисменти до късно вечерта!”

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.