От утре до 26 март и учениците от пети клас във Варненска област преминават в дистанционна форма на обучение, съобщи областният управител Стоян Пасев. Той припомни, че кризисният щаб миналата седмица взе решение за онлайн обучение на учениците от 6-ти до 12-ти клас, съобщава БТА.

Пасев съобщи, че днес ще излезе и заповедта на РЗИ-Варна за увеличение на легловата база за болни от Ковид-19 на територията на областта с още 5 процента. По думите му това означава още около 25 легла плюс болницата в Девня, която вече е подписала договор със здравната каса и ще се включи отново. С нея новите легла ще са около 40.

На този етап във Варна няма да се взема решение за пълно затваряне, защото областта е по-назад от останалата част на страната, каза още Пасев и уточни, че въпреки всичко ще се съобразят с медицинския щаб и в петък ще се вземе адекватно решение за допълнителни ограничения. Възможно е това да е намаляване на работното време на моловете и заведенията.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.