За първи път във Варна започва фестивал на цветята – „Флора Варна“. От 21 до 30 май в Морската градина, край фонтана на сирените, щандове ще имат флористи, търговци на цветя, овошки, билки, семена, мед, етерични масла, художници, производители на природни продукти, както и приложници от широк кръг от сфери. Пространството между Културно-развлекателния комплекс "Морско казино" и откритата сцена "Раковина" ще бъде разкрасено от шарена феерия, съобщава Радио Варна.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.