От Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" недоумяват защо учители и директори ще бъдат глобявани, ако ученик е без маска в училище. Това пише в сигнал до медиите от синдикалната организация.

В обръщение до здравния министър Ангелов от браншовата организация пишат, че "българските учители не очакват финансови санкции от Вашите служители, а партниране в името на нашите деца".

"Ако бяхте следили работата и подготовката на българските училища, щяхте да забележите, че няма сфера или бранш в България, толкова добре планиран, организиран и подготвен, за да създаде възможно най-малко рисковата среда, както българските училища и детски градини! Българските учители и директори очакваха да чуят тези думи от Вас, г-н Ангелов, вместо заплахите за глоби от 5000 лева", се казва в сигнала.

От синдиката изтъкват, че в системата на образованието работят най-отговорните служители. В същото време от Здравното министерство не е издавана изрична заповед за правила при ограничаване на разпространението на коронавируса. Липсва и алгоритъма по който експертите на РЗИ, ще идват и ще проверяват, с цел административни актове.

"През лятото всички ние гледахме отрасли, които спазват половинчато мерките за COVID-19 в ресторанти, барове, хотели и др., и всички виждахме абсолютното отсъствие и безпомощност на служителите от РЗИ", пишат от синдиката.

"Нека всички кажем в унисон, че не планираме затваряне на училища, няма да обявяваме ново извънредно положение и българските деца и ученици ще получат качественото образование в редовна форма, дори и в тази сложна ситуация, което е поискано от 92% от българските родители".

Призивът е родителите да контролират контактите на своите деца извън училището. Българското училище възпитава със силата на примера на учители и родители, с метода на съзнателното личностно израстване.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.