От понеделник (28 юни) “Градски транспорт” – Варна, ще обслужва линия 409 в делнични и празнични дни. Това съобщи Злати Златев, управител на общинския превозвач. Той поясни, че цената на билета не е променена и остава 1 лв. за автобусите на "Градски транспорт", но не се нае да прогнозира каква е цената на билета при частния превозвач. От този понеделник автобусна линия номер 409 ще обслужва и спирките от „Генерал Заимов“ до „Журналист“, каза Злати Златев.

Той поясни, че от понеделник, 28 юни, започва експериментално продажбата на пластични карти с месечен абонамент. Те ще могат да се закупят само от пункта до училище „Димчо Дебелянов“ във Варна и ще важат един месец от датата на продажба. Очаква се след тест на софтуеъра за този тип карти, ползвателите им да могат да ги купуват онлайн, допълни Златев.

Автобусна линия номер 409 ще бъде със следното разписание:

Нечетна дата:

Аксаково-Журналист: 6:40, 7:20, 9:20, 9:40, 11:20, 11:40, 12:20, 13:40, 14:40, 15:20, 17:20, 17:40, 19:20, 19:40, 20:20, 21:40

Аксаково-Зл.Пясъци: 6:00, 8:00, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:00, 20:00

Журналист-Аксаково: 6:00, 6:30, 7:35, 8:15, 10:15, 10:35, 12:15, 12:35, 13:15, 14:35, 15:35, 16:15, 18:15, 18:35, 20:15, 20:35, 21:15, 22:35

Зл.Пясъци – Аксаково: 7:40, 9:40, 10:40, 13:40, 15:40, 17:40, 18:40, 21:40

Четна дата:

Аксаково-Журналист: 6:20, 7:40, 8:20, 8:40, 10:20, 10:40, 12:40, 13:20, 14:20, 15:40, 16:20, 16:40, 18:20, 18:40, 20:40, 21:20, 22:00

Аксаково-Зл.Пясъци: 7:00, 10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00, 19:00, 21:00.

Журналист-Аксаково: 7:15, 8:35, 9:15, 9:35, 11:15, 11:35, 13:35, 14:15, 15:15, 16:35, 17:15, 17:35, 19:15, 19:35, 21:35, 22:15

Зл.Пясъци-Аксаково: 6:40, 8:40, 11:40, 12:40, 14:40, 16:40, 19:40, 20:40, 22:40

Курсовете от и до к.к “Златни пясъци” обслужват двупосочно спирки “Ген. Заимов”, “Писател”, “Хоризонт”, “Журналист”, ВСУ, “Ален мак”.

Курсовете от Аксаково/Варна до Журналист ще преминават през спирки “Дървен мост”, “Изгрев”, “Ален мак”, ВСУ.

Курсовете от Журналист посока Варна/Аксаково ще преминават през “Хоризонт”, “Писател”, “Ген. Заимов”.

Курсовете посока Варна/Аксаково сутрин в 06:00 и 06:30, са с начална спирка “Дървен мост”, следат “Изгрев”, “Ален мак”, ВСУ, Журналист и по утвърденият им маршрут.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.