60% спад на пътниците от началото на годината спрямо същия период на 2020-а, отчитат на летище Варна. Това каза директорът му Димитър Костадинов. От януари през аеропорта са преминали 132 000 човека, съобщава Радио Варна.

През следващите две седмици са планирани 216 полета, от които 41 чартъра и 140 редовни линии. Чартърите са основно с полски туристи, има и от Германия, посочи Костадинов, като подчерта, че информацията от Германия е положителна, което им дава увереност за месеците юли и август.

Не е същата ситуацията обаче с руския и британския пазар. За съжаление, информацията е доста песимистична от Великобритания и Русия. Нямаме засега чартърни програми, които да стартират от месец юни, каза още Костадинов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.