Регатата за килови яхти Варна 200, която ще продължи две денонощия без прекъсване, ще стартира на 12 юни от Морска гара Варна, съобщи БТА.

Нарича се 200, защото състезателното разстояние е 200 мили в Черно море по българското крайбрежие. Регатата ще бъде наблюдавана в реално време от тракер системата за безопасност. Последното състезание от миналата година бе проследено от 7000 зрители. Финалът бе много оспорван и всички завършили яхти в 200-милния етап финишираха в рамките на един час. Класовете, в които се провежда състезанието, са IRC (International Rating System) и ORC (Offshore Racing Congress).

Организатор е Морски клуб Компас със съдействието на Пристанище Варна и Българската федерация по ветроходство. Регатата е уникална с това, че е най-дългата в България и най-тежка за участниците. Изисква много воля, умения и издръжливост от ветроходците. Продължителността и е над две денонощия без прекъсване. Oчаква се състезанието да бъде много оспорвано. Участие ще вземат и най-бързите яхти в класвете IRC и ORC.

Програмата:

Сряда, 12 юни 2024:

08:00 – 12:00 Инспекция и късна регистрация

14:00 Техническа конференция

16:30 Откриване на регатата

18:00 Старт офшорни гонки:

1 гонка: Варна – Балчик – о-в Св. Иван – Навигационен знак между НВБ и Фар Несебър – о-в Св. Анастасия – Царево – Финал Варна (200 м.м). коефициент 3

2 гонка (в рамките на двестамилния етап, описан по–горе): Варна – буй пред Балчик – о-в Св. Иван – червен навигационен знак в пристанище Несебър. Линията между червен навигационен знак в пристанище Несебър и входен фар на Несебър се счита за финал на втора гонка и старт на трета гонка. Коефициент – 1.5

3 гонка (в рамките на двеста милния етап, описан по – горе): Старт червен навигационен знак в пристанище Несебър и входен фар на Несебър – о-в Св. Анастасия – Царево – Финал Варна. Коефициент 1,5.

Събота, 15 юни:

20 часа: Награждаване на победителите в офшорните гонки.

Неделя, 16 юни:

11 часа: Иншорни гонки във Варненския залив коефициент 1.0

19 часа: Награждаване на победителите и закриване на регатата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.