Turkish Airlines подновява полетите си от и до Варна от 22 февруари, съобщават от авиокомпанията. Ще бъдат изпълнявани общо 2 полета седмично от морската столица до Истанбул – всеки понеделник и петък. В понеделник полетът е от 09.30 ч., а в петък - от 21.30 ч.

Turkish Airlines стартира полетите си от Варна през 2014 г. и от тогава досега хиляди пътуващи са се възползвали от услугите на превозвача от морския град.

От летище Истанбул пътуващите могат се отправят на пътешествие до над 200 дестинации по цял свят. За да планират спокойно следващото си пътуване, пасажерите могат да открият повече подробна информация за регулациите, свързани с пандемията, в различните държави чрез интерактивната карта на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA).

 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.