Варненци масово изразяват недоумението си от мистериозно поведение на ... компютри и смартфони, съобщи Агенция „Фокус”. От два дни не работят нормално. Постоянно забиват, разказват хората. Друг твърди, че снощи лаптопът му сам се включил – вентилаторът му заработил, въпреки че е бил затворен. Трети разказва за това, че вечерта смартфонът му няколко пъти сам включил осветлението на дисплея. Сякаш в реалност се е превърнал някой от сюжетите развити от краля на ужасите - Стинът Кинг. А свидетелства за странности, свързани с електрониката, биват публикувани от различни точки на Варна в социалните мрежи.

Според тях причината е в магнитните бури. Физици обаче обясняват, че дори и най-мощните магнитни бури от ниво G4 нямат много силно въздействие върху живота на хората. Оказват влияние върху електрониката.

Известно е, че по време на магнитни бури се въвежда забрана за работа на астронавтите в станциите в открития космос.

На Земята - в полярните ширини магнитните бури влияят върху разпространението на радиовълните и сигналите, в резултат на което се нарушава работата на електропроводите, което често води до извънредни ситуации.

Всички технически системи, като се започне от сателитните и наземните, започват да отказват. В глобален смисъл жителите на Земята практически не усещат смущението на геомагнитното поле, въпреки факта, че то може да продължи от няколко часа до няколко дни, обясняват специалисти.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.