Снимка: Пламен Гутинов за chernomore.bg / АРХИВ

Ледената пързалка към Общинския спортно-развлекателен комплекс "Младост" няма да работи с външни посетители от днес, 9 август, съобщават от общинското предприятие "Спорт-Варна".

Причина за това е провеждането на планова годишна профилактика, която ще продължи малко повече от месец.

Очаква се за първия учебен ден на 15 септември, ледената пързалка отново да отвори за посетители, отбелязват от Радио Варна.

Всички бази на ОП "Спорт-Варна" ще останат затворени на празника на града (15 август), съобщават още от дружеството.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.