Снимка: БФС

От Българския футболен съюз официално обявиха след изминалия Изпълком, че 35 подписа от входираните 191 от Димитър Бербатов и екипа му са нередовни, пише Gong.bg. По този начин не може да се достигне необходимият минимум от 177 клуба за свикване на извънреден конгрес.

Борислав Попов анонсира, че е имало нередовност в документацията на 35 от отборите и те не отговарят на изискванията. Така от 191 дружества, те спадат до 156.

„Беше разгледана документация от над 900 страници. Беше назначена нарочна комисия за проверка на документацията. Фактите са тези - от 191 футболни клуба, които са редовни членове, 35 не бяха в съответствие със закона. Поради което 35 клуба не отговарят на изискванията, тоест, остават 156, които са подписали това искане. Не е на налице минимумът от клубове - 177, за свикване на Конгрес по този текст“, заяви Попов.

Президентът на Футболния съюз Борислав Михайлов обяви, че редовният конгрес на БФС ще бъде на 18-и март 2022 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.