Пътната отсечка, свързваща кв. Аспарухово и кв. Галата ще бъде затворена от 10 до около 12 часа в неделя, съобщиха от община Варна. Причината е провеждане на мотошествие по повод откриване на паметник на загиналите мотористи.

Затворен ще бъде участъкът на бул. „Първи май“ в отсечката от кръстовището с ул. „Южен залив“ (посока местност „Карантината“) до кръстовището с ул. „Зеленика I-ва“ (началото на кв. Галата).

Официалното откриване на  монумента ще се състои в 10:30 часа .

Припомняме, че първата копка бе направена в края на март. Идеята е на Красимир Симеонов от мотоклуб Stormbringers, а инициативата и реализацията на проекта бе осъществена от варненските мотористи.

Паметникът ще бъде осветен с бяла светлина. В дните, в които има загинал моторист, ще бъде осветяван в червено.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.