От ОД на МВР - Варна съобщиха, че на 02.02.2021 г., около 16:30 ч., в южна промишлена зона (под Аспарухов мост), е задържан 33-годишен мъж от Варна.

Полицаи и служители от охраната на обект в района, осуетиха кражба на многожилен меден проводник. Задържаният мъж се оказал стар познайник на полицията. При задържането му са намерени 2 парчета от проводника, с обща дължина над 7 м.

Лицето е задържано за срок до 24 ч., а за случая е уведомен прокурор при РП – Варна. Образувано е бързо полицейско производство.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.