Окръжен съд – Варна определи първоначална мярка „задържане под стража“ на 20-годишния Християн Хр., обвиняем за кражба и ползване на чужд платежен инструмент без съгласието на титуляра.

Досъдебно производство е започнала на 14.10.2020г. от Второ РУ на МВР – Варна, а ден по-късно Християн е привлечен като обвиняем, че е отнел движими вещи от лек автомобил и е извършил 3 операции с намерите банкови карти на стойност 137 лева.

Към настоящия момент, той има 10 влезли в сила присъди основно за кражби, присвоявания и съставяне на документи с невярно съдържание. Според представените данни от МВР 20 –годишното момче е наркозависимо и тъй като неработи си набавя средства чрез престъпления. Настоящото деяние е извършено в изпитателния срок на присъда на Районен съд – Варна, влязла в сила на 05.12.2020 г., по която в момента търпи „пробация“.

Пред съда Християн Хр., заяви, че е тръгнал по лош път, но иска да се прибере при семейството си и да му помага и помоли за по-лека мярка за неотклонение.

Варненският окръжен съд като взе предвид всички събрани до момента доказателства, направи обосновано предположение за съпричастност на Християн към повдигнато обвинение. Същото представлява тежко умишлено престъпление и за него в НК се предвижда наказание до 8 години „лишаване от свобода“. Съдът отчете и справката за съдимост на лицето, както и представените характеристични данни и прецени, че макар да не съществува риск лицето да се укрие е налице другата изискуема кумулативна предпоставка – да извърши престъпление. Според съдебния състав тя е реална, тъй като въпреки младата си възраст лицето е многократно осъждано за престъпления от общ характер и деянието и извършено в изпитател период по предходно осъждане. Поради тези съображения Варненският окръжен съд намери, че единствената мярка за неотклонение, която би могла да обезпечи правилното и нормално водене на разследването е най- тежката, а именно „задържане под стража“.

Определението на Окръжен съд – Варна може да бъде обжалвано пред Апелативен съд – Варна.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.