Най-тежката мярка за процесуална принуда – „задържане под стража“ определи Окръжен съд – Варна на 23-годишния Манчо М. Той е привлечен към наказателна отговорност за извършен грабеж, за който употребил сила.

Според обвинението, на 15 март тази година около 20,10 ч. във вход на жилищна кооперация в центъра на Варна, Манчо М. отнел дамската чанта на 71-годишна жена, в която имало лични вещи и 25 лева. В следствие на нападението пострадалата е с нанесена средна телесна повреда – двойна фрактура на дясна ръка.

Повдигнатото обвинение на Манчо М. е за тежко умишлено престъпление, а предвиденото наказание за него в НК е от 5 до 15 години затвор.

Събраните до момента доказателствата дадоха основание на Варненския окръжен съд да изведе извод, че е налице първата изискуема предпоставка - обосновано подозрение за съпричастност на Манчо М. към престъплението. Съдебният състав прецени, че и останалите законови изисквания са изпълнени.

Лицето има предишни осъждания, обвинението спрямо него е тежко, като предвидената санкция е основание да се счете, че с цел да я избегне опасността да се укрие или да извърши престъпление е реална. Поради изложените съображения,

Варненският окръжен съд прецени, че единствената целесъобразна мярка за неотклонение спрямо Манчо М. към момента е „задържане под стража“.

Определението на Варненския окръжен съд подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.