Рано тази сутрин, мъж е скочил от Аспарухов мост. Трагедията е станала в 6:30 часа, потвърдиха от полицията за Агенция "Фокус".

Мъжът е починал на място.

По предварителна информация той е на 48 години от Варна.

Минувачи съобщават, че на моста е имало изоставено колело, с което най-вероятно се е предвижил мъжът.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.