Снимка: NOVA TV

Останките от малък самолет, който се разбил през 1968 г., са открити в Швейцария след повече от половин век върху топящия се Алечки ледник в Алпите, съобщи ДПА.

Планински водач е намерил части от самолета „Пайпър Чероки" през последните няколко дни, съобщи днес за ДПА Щефан Гафнер от близката хижа Конкордия, планинска хижа на Швейцарския алпийски клуб. Мястото на катастрофата се намира на около 2800 метра надморска височина, пояснява NOVA TV.

Тримата смъртно ранени пътници от самолета са били извадени още по време на катастрофата, но изваждането на останките не е било технически възможно. Вестник "Нойе Цюрхер Цайтунг" съобщи преди 54 години, че загиналите са учител, лекар и неговият син.

Известно е, че останките на самолета са били скрити под лед и сняг, казва Гафнер. По думите му топенето е освободило отломки на площ от около 40 на 200 метра.

"Има още парчета, които ще излязат от това", каза собственикът на хижата. Полицията помоли алпинистите да съобщават за новите находки, но да не ги докосват поради риск от нараняване.

В момента се работи по плановете за спасяване на останките, обяви говорител на полицията.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.