Откриха останките на кораб, потънал в язовир „Тича” преди десетилетия. Това стана, след като водоемът, захранващ Шумен и Търговище, спадна. От предаването "Здравей, България" по NOVA, стана ясно, че преди четири десетилетия корабът „Тангра”, използван за туристически разходки в язовира, днес е спомен от една минала епоха.

"Плаче ми се като знам колко усилия, колко труд, колко рискове съм преживял, за да го докарам тук този кораб, за да го направя така, както исках и както го оцениха и чужденците, а нашите хора допуснаха това нещо да се разсипе", разказва Пенчо Петков.

"Корабът е докаран от Дунав - от Силистра до Русе на собствен ход. От Русе е качен на военен влекач. После преминава през Разград и Търговище. В язовира е пуснат от с. Ловец. Докарването му беше много трудно, но аз знам рисковете, които съм поел", добавя той.

Оказва се, че препятствия по пътя не липсват. "Между Разград и близкото село влекачът се счупи. Беше изпратена работилница от няколко души - военни, старшини и механици, които отстраниха проблема. На две места и електропроводите създаваха проблеми", сподели още Петков.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.