Снимка: skandal.bg

Основната версия е човешка грешка. Такива са били първоначалните данни. Те се потвърждават и от данните в хода на разследването. Това заяви служебният министър на вътрешните работи на брифинг Иван Демерджиев пред журналисти.

„Все пак нека да оставим крайния извод, когато приключи разследването”, поясни Демерджиев.
И допълни, че е в постоянен контакт с министъра на здравеопазването д-р Асен Меджидиев, поясни NOVA TV.

„Първо ще бъдат извозени непълнолетните и малолетните лица. Ще осигурим ескорт от МВР. Те ще бъдат предадени на границата на сръбските власти, за да стигнат до домовете си. Когато приключат процесуално-следствените действия, и пълнолетните ще бъдат ескортирани до границата", каза още министър Демерджиев.

Той поздрави екипите на полицията, пожарната и Бърза помощ за бързата реакция. „И този инцидент сега, и предходният - във Велико Търново, не се дължат на бездействие на полицията или пътни условия", уточни Демерджиев.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.