Министерски съвет взе решение, с което осигуря средства за добавка за пенсионерите за следващия месец.

Това съобщи служебният премиер Стефан Янев на съвместен брифинг след правителственото заседание със социалния министър Гълъб Донев, цитиран от БНР.

104 400 лева ще бъдат разпределени измежду над 2 милиона български пенсионери без значение от размера на получаваната от тях пенсия, обяви Донев.

Той съобщи, че тези над 104 млн. лева са заделени от икономии и разходи, от които Министерски съвет се лишава по определени програми. Част от тях са от издръжка на персонал, каза министърът.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.