Днес още седем обекта се включиха в благотворителната инициатива "Заедно за Сашо от Девня", като поискаха да бъдат поставени кутии за събиране на средства ! Към днешна дата обектите са вече 30 !

Ще припомним, че 22-годишният Александър Маринов от Девня наскоро бе диагностициран с хронична бъбречна недостатъчност, 4-та степен. След кратък болничен престой той започва хемодиализно лечение. За да получи шанс за нормален живот обаче, Александър се нуждае от бъбречна трансплантация. Близките му имат желание да станат донори, ако има съвместимост.

Надеждата е Александър да се оперира в турска болница. Първоначалната оферта за трансплантацията и изследването на пациента и на донора възлиза на 44 000 лева. Но други болни с бъбречна недостатъчност, преминали по същия път споделят, че сумата за подобно лечение и разходите по възстановяването след това, могат да достигнат до 100 000 лева. Тази сума е непосилна за семейството на Александър.

А ето и новите обекти, които се включиха в инициативата:

Каса „Изипей“ – кв. Девня 1
Бар „Амелия“ – кв. Девня 2
Гръцки дюнер „Стелиос“ – кв. Девня 2
Бар „Инфинити“ – кв. Девня 2
Хранителен магазин „Сотиров“ – Солвей Соди
Хранителен магазин – село Падина
Хранителен магазин „Рила“ – гр. Суворово

Ето и пълния списък с обекти, където всеки може да помогне с дарения на едно 22 годишно момче от Девня да осъществи своите мечти !

1. Информационен център в сградата на общинска администрация
2. Магазин „CBA“ – кв. Девня 2
3. Магазин „Данна“ – кв. Девня 1
4. Магазин на „Йовчо“ – кв. Девня 1
5. Магазин „ТИБОГ“ – кв. Девня 1
6. Магазин „ТИБОГ“ – кв. Девня 2
7. Магазин „Бенесита“- кв. Девня 1
8. Магазин „Сезам“ – кв. Девня 1
9. Магазин „Берк“- кв. Повеляново
10. Магазин „300“- кв. Повеляново
11. Бистро „Адата“ – кв. Девня 2
12. Книжарница „Милка“- автогара Девня
13. Бръснарски салон – автогара Девня
14. Магазин „Дани“ – гр. Белослав /ул. Кирил и Методий 9/
15. Магазин „Дани“ – гр. Варна /ул. Анна Феликсова 1/
16. Магазин „Дани“ – гр. Варна /ул. Поп Харитон 27/
17. Магазин „Ангел Добрев“ – кв. Повеляново
18. Пицария „Танита“ - кв. Девня 1
19. Фризьорски салон „Чар“(с/у ДГ Детелина)
20. Автомивка „ДоброНели“ – кв. Река Девня
21. „Месарницата на Вальо“ – бул. Съединение 140
22. Магазин за дрехи „Валентина“ – Търг. център/кв. Девня 2
23. Месарница „Чевермето“ – кв. Река Девня
24. Каса „Изипей“ – кв. Девня 1
25. Бар „Амелия“ – кв. Девня 2
26. Гръцки дюнер „Стелиос“ – кв. Девня 2
27. Бар „Инфинити“ – кв. Девня 2
28. Магазин „Сотиров“ – Солвей Соди
29. Магазин – село Падина
30. Магазин „Рила“ – гр. Суворово

Всеки желаещ може да го направи, като заяви кутия на телефон: 0896 / 767 115 - Станислав Кръчмаров

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.