38 от 113 души персонал в Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост – селище „Качулка“ край Сливен са положителни за Covid-19, съобщават от Областния кризисен щаб. С последните резултати общият брой на заразения персонал нарасна до 42 души.

По данни на РЗИ 20 души от медицинския персонал – медицински сестри и санитари, са сред заразените. Състоянието на всички засега не налага те да бъдат хоспитализирани.

Лечението им ще се извършва под наблюдение на личните им лекари, в условията на домашна карантина.

Заразените потребители са 12 от общо 200 души. Нови инфектирани сред тях към момента няма, съобщава БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.